Deepa Sesson 2 July 6, 2014
EVENT LEADERS
  1   779.50  A   9  Raju Tolani - Ajay Khare
  2   749.58  A   6  Nitin Shah - Ajit Chakaradeo
  3   745.99  B   7  V M Lal - Raju Bhivandakar
  4   737.44  B   28  S Bendre - Gole Satish
  5   722.38  A   21  Anil Padhye - Dr Gadre
  6   720.18  B   25 Bhalachandra Daxindas - Milind Athavale
  7   718.76  A   33  Dr Dhamankar - Mr Bhatad
  8   717.82  A   3  Bhavanani Ashok - Rajul Dalal
  9   713.58  A   23  Suhas Joshi - Vishnu Phadtare
 10   713.44  B   26  Anal Shah - Shivdasani Jaggiy
 11   712.48  B   5  S Wazirani - A Sarkar
 12   702.22  A   25 Damu Joglekar - Sathe Anil
 13   702.20  B   33  M V Joshi - Mokashi
 14   700.82  B   1 Hathiramani Janak - Col Manvani
 15   694.78  A   11  Nana Bhat - Phadke Prakash
 16   689.00  A   13  Capt Anand - Mirchandani Sheele  MIX
 17   688.74  B   30  Arun Bahulkar - R Venkatesh
 18   685.52  A   1  Bimal - Rajmohan   Mix
 19   685.25  A   4  Gopinath Manna - Anand Samant
 20   682.68  B   11  Kelkar Avinash - Wagaj P
 21   680.70  A   26  Dr Behere - Nitin Shirole
 22   680.02  A   34  Aditi - Sant MIX
 23   676.36  B   24  Sheelu Thadani - Moti Thadani MIX
 24   672.75  B   9  R Aanbazhagon - Watve R A
 25   671.28  B   12  Vilis Pandit - Mrs Pandit MIX
 26   668.30  A   29 S Wardekar Ashok Vaidya - Kastubh Bendre
 27   667.48  B   2  Nitin Pandit - Arun Tarkas
 28   665.67  B   15  Pramod Phadke - Neela Padhye MIX
 29   657.88  A   24 Arun Nakanekar - Modak S  MIX
 30   657.71  B   6  Mr Bhave - Mrs Bhave  MIX
 31   656.37  A   22  J K Bhosale - Choudhari
 32   653.74  B   21  Deshpande - Ogale
 33   648.76  A   36  Shejwalkar P B - Mulay Subhash
 34   648.47  A   28  Shedbalkar Ulhas - Neelkamal  MIX
 35   645.47  A   5  Purkar Hemant - Mukund Ranade
 36   633.50  A   8  Mahesh Rohera - Rahul Shetty
 37   622.50  B   34  Karode Kirshor - Srivastava
 38   621.08  A   35  Milind Bendre - M R Hulsurkar
 39   620.63  B   23  Nirmal Bafna - Dilip Sanghavi
 40   620.03  A   32  Pradeep Kulkarni - Vandana Kulkarni MIX
 41   619.69  B   10  Pradip Parab - Ajit Mahadar
 42   617.40  B   3  Mrs Ranade S - Damle C  MIX
 43   616.86  A   2  Limaye S - D N Kelkar
 44   614.34  A   30  Raju Deo - Anand Patil
 45   606.91  B   14  Avinash Joshi - Manda Joshi MIX
 46/47  606.82  A   27  Hirlekar S - Phalke S
 46/47  606.82  B   29  Madhav - Alka MIX
 48   606.62  B   22  Sukrit Vijaykar - Shirish Karkare
 49   603.24  B   35  Hemant Malse - Ajit Kunte
 50   592.65  A   14  Gokhale - Madhav Padhye
 51   592.41  A   12  Padma Joshi - Divekar Prabhakar Mix
 52   585.22  A   10  Vikas Jadhav - Shrivallabha Panchi
 53   584.59  A   7  Padmakar Joshi - Prabhakar Karandikar
 54   576.54  B   13  Mrs Karekar - Chounal G MIX
 55   574.38  B   27  Janardhan - Dilip Karmarkar
 56   567.46  A   15  Dr Arun Jain - K V Paranjape
 57   566.92  A   31 Janardhan Bhosale - Usha Joshi MIX
 58   562.48  B   8 Sushama Karandikar - Anand Bhadbhade MIX
 59   552.95  B   4  Bharat Paranjape - Hathwalane Jayant
 60   538.14  B   31 Vinayak Sahastrabudhe - Ramesh Kulkarni
 61   530.33  B   32  Shashikant Modak - Shashikant Kulkarni