KPIT Pairs 2nd September 14, 2014
EVENT LEADERS
  1   114.91  A   5  Gokhale - Damle
  2   69.00  A   47  Dilip Karmarkar - Deshpande C P
 3/4   55.00  A   12  Kale - Katyal
 3/4   55.00  B   23  Kunte - Malse
  5   48.00  A   48  Malshe - Revanakr
  6   41.00  A   46  Takane - Wele
 7/8   39.00  B   38  Dilip Sanghavi - Madhav
 7/8   39.00  B   20  J K Bhosale - Kumar
  9   33.00  A   40  Deshpande - Gondhalekar
 10   29.00  B   25  Hursukar Mohan - Chouthai Vilas
 11   27.36  A   8  Sheelu Thadani - Moti Thadani
 12/13  26.00  A   45  Pramod Joshi - Ogale B G
 12/13  26.00  B   30  Neela Ambike - Arun Jain
 14   23.00  B   14  Handa - Wardekar
 15   21.09  A   4  J Bhosale - Joglekar Bahulkar
 16   20.00  B   29  Sankholkar - D N Kelkar
 17   18.00  B   33 Choudhari Sudhir Nitin Shirole - Dr Behere
 18   17.73  A   10  Neelkamal - Abhyankar
 19   15.00  A   41  Modka Shashikant - Mrs Karekar
 20   14.00  B   19  Bendre S - Janardhan
 21   13.00  B   21  Chitale A - Prasanajit
 22   10.00  A   49  Mrs Ranade - Modak S
 23    8.82  A   3  Banerjee - S Mirchandani
 24    6.00  B   31  Ajit Chakaradeo - Nitin Shah
 25    3.64  A   11  Ashok Vadiya - Suhas Vaidya Milind Athavale
 26/27   1.00  B   32  Karandikar Bapu - Dumara Sudhir
 26/27   1.00  B   15  Manvani - Hathiramani
 28   -2.00  A   43  P M Bhide - Gole
 29   -3.00  A   50  Dr Colin - Jaypalan
 30   -6.00  A   51  Rahalkar - Kulkarni
 31   -8.00  A   44  Aditi - Damu Joglkear
 32   -13.00  B   16  Bharat Paranjape - Milind Bendre
 33   -15.00  B   17  Dr Rajan Joshi - Karkare Shirish
 34   -19.00  B   36  Bhat - Phadke
 35   -27.00  B   34  Divekar - Joshi P
 36   -30.27  A   1  Shetye - Rugge
 37   -31.00  B   35  Jadhav - Panchi
 38   -33.36  A   6  Bhadbhade - Shedbalkar
 39/40  -37.00  B   27  Ranade - Purkar
 39/40  -37.00  B   24  Kulkarni - Phadnis
 41   -45.09  A   9  Sunila Joshi - Sarita Sathe
 42   -46.00  B   22  Watve - Kelkar M
 43   -47.18  A   2  Hema Date - Karandikar
 44   -48.00  B   37  Chaunal - Ramratanam
 45   -64.00  B   18  Bapat - Godbole
 46   -66.00  B   28  P Kulkarni - S Kulkarni
 47   -79.00  A   42  V L Sant - A L Sant
 48  -103.36  A   7  Sahastrabudhe - Limaye