Section A North-South
Pyc Ladies Feb 2016 A Grp February 21, 2016
Leaders after 26 boards Average: 156.0
Place  Pct  Score Pair 
 1  62.02 193.50  A-4  Mrs Urmila Karekar - Pushpa Raje
 2  60.26 188.00  A-7  Ratnakar Bapat - Subhash Mulay
 3  55.13 172.00  A-9  Vandana Kulkarni - Aruna Deodhar
 4  54.65 170.50  A-10  Arun Jain - Arun Tarkas
 5  54.01 168.50  A-1  Tamhankar - Rajderkar
 6  51.44 160.50  A-13  Ajit Shivdasani - Vijay Anand
 7  51.28 160.00  A-11  Dr Joshi A N - Suresh Patil
 8  50.64 158.00  A-2  Gupta - Moghe
 9  48.40 151.00  A-8  Neelkamal - Brig Gharpurey
 10  46.47 145.00  A-3  Mrs Joshi - Mr Joshi
 11  39.90 124.50  A-6  Bhagwat Datta - Thote Madhukar
 12  39.26 122.50  A-12  Sankholkar - D N Kelkar
 13  36.54 114.00  A-5  Rishipathak - Kulkarni

Section A East-West
Pyc Ladies Feb 2016 A Grp February 21, 2016
Leaders after 26 boards Average: 156.0
Place  Pct  Score Pair 
 1  63.62 198.50  A-3  Anil Padhye - Suhas Vaidya
 2  59.78 186.50  A-1  P D Joglekar - P K Banerjee
 3  59.29 185.00  A-10  Neela Padhye - Natu
 4  56.57 176.50  A-7  A V Kelkar - S Malshe
 5  53.53 167.00  A-5  Javalgekar - Takale
 6  48.72 152.00  A-4  Gadgil - Sudhakar Paranjape
 7  48.24 150.50  A-12  Vasant Joshi - Shashikant Modak
 8  47.92 149.50  A-13 Damodhar Joglkear - Vinayaka Patwardhan
 9  47.28 147.50  A-6  Lonkar - Pramila Thote
 10  44.23 138.00  A-2  Nitin Pandit - Panchi
 11  41.83 130.50  A-9  Madhav Gokhale - Jayant Kulkarni
 12  41.51 129.50  A-11  Rajiv Bhide - Srivastava
 13  37.50 117.00  A-8  Madhav Phadnis - S G Kulkarni


Section B North-South
Pyc Ladies Feb 2016 B Frp February 21, 2016
Leaders after 34 boards Average: 156.0
Place  Pct  Score Pair 
 1  58.49 182.50  B-15 Vishwas Tanksale - Mande Vilas
 2  57.69 180.00  B-7  Vinayak Sahastrabudhe - Limaye Shrinivas
 3  57.53 179.50  B-8  Oswal - Ashok Vaidya
 4  55.45 173.00  B-4  Ogale - Avinash Gokhale
 5  55.29 172.50  B-3  Vinod Katyal - Sanyogita Modak
 6  53.85 168.00  B-2  Mrs Bhave - Mr Bhave
 7  53.53 167.00  B-1  Dr Kulkarni - S N Damle
 8  51.76 161.50  B-6  Hemant Malshe - Ajit Kunte
 9  51.60 161.00  B-12  Arvind Sant - V Sant
 10  48.08 150.00  B-9  Sanjay Dutta - Arun Bahulkar
 11  46.96 146.50  B-14  Iyer - Kelkar Makarand
 12  46.63 145.50  B-5  Kumar Paranjape - Joshi Padma
 13  44.39 138.50  B-16  Anil Sathe - Arun Nakanekar
 14  44.07 137.50  B-11  Shedbalkar Ulhas - Anand Bhadbhade
 15  43.11 134.50  B-10 Sahastrabudhe Usha - Sahastrabudhe Bharati
 16  41.99 131.00  B-17  Joshi Sunila - Sathe Hema
 17  39.58 123.50  B-13  Ravindrakumar - Japalan

Section B East-West
Pyc Ladies Feb 2016 B Frp February 21, 2016
Leaders after 34 boards Average: 156.0
Place  Pct  Score Pair 
 1  68.11 212.50  B-17  Pramod Joshi - Chandrashekhar Deshpande
 2  57.53 179.50  B-6  Dr Behere Rajendra - Nitin Shirole
 3  56.73 177.00  B-5  Manohar Kulkarni - Jaimalhar Bhosale
 4  55.45 173.00  B-15  Suhas Joshi - Vishnu Phadtare
 5  53.85 168.00  B-8  Satish Limaye - Sathye P D
 6  52.88 165.00  B-14 Nitin Dharmadhikari - Damle C K
 7  51.60 161.00  B-3  Kulkarni Satish - Kulkarni Pradeep
 8  51.60 161.00  B-9  Prof Bhosale - Vilas Chouthai
 9  51.28 160.00  B-4  Kshirsagar Madhav - Vijay Vaidya
 10  50.64 158.00  B-11  Suvarna Jog - Rekha Pendharkar
 11  50.00 156.00  B-10  Avinash Chitale - Sahastrabudhe Aditi
 12  49.68 155.00  B-7  Kale Muknund - Bhattad Suresh
 13  42.47 132.50  B-2  Mona Mahajan - Sunil Mahajan
 14  41.51 129.50  B-16  Milind Vartak - Vrishali Paranjape
 15  40.71 127.00  B-13 Sushama Karandikar - Date Hema
 16  40.06 125.00  B-12  Satish Gole - Bharat Paranjape
 17  35.90 112.00  B-1  Purkar Hemant - Ingale