Poona Club Swiss League
27th April 2017

1.   POONA CLUB - Alka Kshirsagar, Madhav Kshirsagar, Bhalchandra Ogale, Nitin Shah, Dr Ajit Gurjar, Shirish Karkarey – 82.23 VPs
 
2.   DR. BEHERE - Dr Rajendra Behere, Nitin Shirole, Pramod Joshi, Chandrashekhar Deshpande, Milind Athavale – 76.93 VPs
 
3.   AMANORA – Jaimalhar Bhosale, Manohar Kulkarni, Padmakar Joshi, Sudhir Joshi, Prasanna Bhide, Satish Gole - 76.47 VPs
 
4.   SOUMITRA - Soumitra Wardekar, Aniket Sanghvi, Ashok Vaidya, Kaustubh Bendre, Makarand Kulkarni - 75.63 VPs "