The Deccan Club - COC January 15, 2017
Leaders after 38 boards Average: 162.0
Place  Pct  Score Pair 
 1  59.81 193.78  A-20 Milind Athavale - Dr. Chandrashekh Gadre
 2  56.14 181.89  A-1  Pramod Joshi - Chandrashekhar Deshpande
 3  55.54 179.94  A-2  Dr. Rajendra Behere - Nitin Shirole
 4  55.04 178.33  A-4  Sripad Kulkarni - Sunil Kulkarni
 5  54.70 177.22  A-3  Bhalchandra Ogale - Avinash Gokhale
 6  54.68 177.16  A-6  Kaustubh Bendre - Aniket Sanghvi
 7  53.50 173.34  A-9  Ajit Shivdasani - Capt. Vijay Anand
 8  52.21 169.16  A-7  Ashok Vaidya - Soumitra Wardekar
 9  49.90 161.66  A-12 Vidyadhar Sant - Arvind Sant
 10  49.28 159.68  A-17 Madhav Kshirsagar - Shirish Karkarey
 11  48.94 158.56  A-16 Rajeev Deo - Dr. Anil Londhe
 12  48.57 157.38  A-14 Hemant Kher - K.R.P. Singh
 13  48.04 155.65  A-5  Manohar Kulkarni - Virendra Kumar
 14  47.89 155.16  A-15 Prasannakumar Bhide - Satish Gole
 15  47.22 152.98  A-13 Dr. Milind Joshi - Bharat Paranjpe
 16  46.52 150.71  A-19 Suresh Malshe - Nitin Dharmadhikari
 17  45.76 148.26  A-10 Shrikant Bendre - Dilip Karmarkar
 18  45.26 146.63  A-11 Kumar Bhide - Mrs. Neela Bhide
 19  40.78 132.12  A-8  Srikant Manel - Sanjeev Date
 20  40.24 130.39  A-18 Damodar Jogalekar - Dr. Avinash Deshmukh