Poona Club July 17 A Sec July 13, 2017
Scores after 26 boards   Section A
Pair     Score Rank  O/A
 4      70.00  1   1  Pramod Joshi - Chandrashekhar Deshpande
 19      58.00  2   2  Kherde Prakash - Bhattad Suresh
 6      42.00  3   3  Sushama Karrandikar - Sudhakar Paranjape
 16      35.00  4   4  Ranade - Chaunal
 14      23.00  5   5  Mande - Ajit Durge
 3      18.00  6   6  Rajeev Ghotge - Vijay Anand
 2      8.00  7   7  Revankar - Patwardhan
 20      6.00  8   8  Mrs Modak - Pallavi Modak
 13      5.00     9  Gokhale - Bahulkar
 10      1.00    10  Shrikant Bendre - Dharmadhikari
 18      0.00    11  V N Vaidya - Gole
 5      -1.00    12  Sant Sudhir - V Sant
 9      -2.00    13  Dr Behere - Nitin Shirole
 17     -13.00    14  Hemant Malse - Watve
 11     -34.00    15  Mrs Joshi - Mr Joshi
 1     -38.00    16  Shah Mangala - Sunit Shah
 15     -39.00    17  Vijay Kelkar - Mokal
 12     -45.00    18  Mrs Ambike - Dr Jain
 8     -46.00    19  Dr Honap - Mekal
 7     -48.00    20  Dr Pravin Shah - Dr Chhaya Shah

 
Poona Club July 17 A Grp July 13, 2017
Scores after 26 boards   Section B
Pair     Score Rank  O/A
 13      52.00  1   1  Sahastrabudhe Aditi - Hemant Kher
 8      39.00  2   2  Shrivallabh Panchi - Satish Kulkarni
 1      21.00  3   3  Alka - Madhav
 12      20.00  4   4  Virendra Joshi - Limaye
 9      18.00  5   5  Gupta - Vijay Jain
 16      17.00  6   6  Kulkarni Ramesh - Dr Joshi
 14      6.00 7/8  7/8  P D Joshi - J K Bhosale
 17      6.00 7/8  7/8  Ajit Shivdasani - Banerjee
 15      0.00     9  Mr Bhave - Mrs Bhave
 2      -4.00    10  Gokhale - Modak
 4      -7.00    11/12 Srivastava - Vedvikhyat
 5      -7.00    11/12 Abhayankar - Neelkamal
 7     -11.00    13  Suvarna Jog - Rahalkar
 11     -12.00    14  Pintoo Bose - Mrs Usha Joshi
 18     -19.00    15/17 Sunila Joshi - Hema Sathe
 19     -19.00    15/17 Capt Misra - Col Manvwani
 20     -19.00    15/17 Dr Ajit Gurjar - Shrish Karkare
 6     -20.00    18/19 Apshankar - Anand Bapat
 10     -20.00    18/19 Shashikant Kulkarni - Vishnu Phadtare
 3     -41.00    20  Suhas Bapat - Kulkarni Vandana