Sudhakar Kunte July A Gr July 23, 2017
Scores after 26 boards Average:  78.0   Section A
Pair  Pct  Score Rank  O/A
 13  65.38 102.00  1   1  Pramod Joshi - Ashok Vaidya
 7  58.01  90.50  2   2  Dr Rajendra Behere - Nitin Shirole
 2  54.17  84.50  3   3  Mrs Bhave - Mr Bhave
 3  52.56  82.00  4   4  Shrikant Bendre - Wardekar Soumitra
 4  51.60  80.50  5   5  J K Bhosale - M P Kulkarni
 12  50.96  79.50  6   6  Revankar - Malshe Suresh
 5  50.32  78.50     7  Satish Gole - Prassanna Bhide
 8  49.36  77.00     8  Hemant Malse - Bala Sharma
 11  48.72  76.00     9  Anand Patil - Bharat Paranjape
 1  48.40  75.50    10  Madhav - Alka
 9  44.87  70.00    11  Dr Arun Jain - Chaunal
 10  42.63  66.50    12  Joglekar - Patwardhan
 14  41.67  65.00    13  Dr Ajit Gurjar - Dr Rajan Joshi
 6  41.35  64.50    14  Raju Deo - Dr Gore
 

 
Sudhakar Kunte July B Grp July 23, 2017
Scores after 26 boards Average: 143.0   Section B
Pair  Pct  Score Rank  O/A
 24  66.43 190.00  1   1  Chandrashekhar Deshpande - Rajwade Gaurav
 5  62.69 179.29  2   2  Neelkamal - Brig M W Gharpury
 18  58.04 166.00  3   3  Mukund Kale - Parashuram Sathye
 11  57.95 165.75  4   4  Avinash Joshi - Mandkini Joshi
 21  57.17 163.50  5   5  Jayant Kulkarni - Shashikant Modak
 12  56.82 162.50  6   6  Mokal Sunil - Kelkar Vijay
 19  56.64 162.00  7   7  Dhobale - Bhale
 1  55.49 158.71  8   8  Pinto Bose - Capt Vijay Anand
 2  55.30 158.17  9   9  Ratnakar Bapat - Vidhyadhar Sant
 20  53.32 152.50 10  10  Mukund Ranade - Bhadbhade Anand
 14  52.27 149.50    11  Shashikant Kulkarni - Vishnu Phadtare
 16  49.48 141.50    12  Neela Dandekar - Shaila Lonkar
 26  48.78 139.50    13  Suhas Bapat - Vandana Kulkarni
 15  48.08 137.50    14  Suhas Joshi - Sudhir Bhingare
 3  47.35 135.42    15  Suresh Patil - Paranjape Sudhakar
 17  45.98 131.50    16  Avinash Vedvikhyat - Dr A N Joshi
 25  45.63 130.50    17  Deodhar Aruna - Tamhankar
 22  45.10 129.00    18  Bharati Sahastrabudhe - Kharkar Vilasini
 13  44.70 127.83    19  Suman Athavale - Usha Shahastrabudhe
 6  42.62 121.88    20  Vilas Mande - Deshpande D V
 9  41.48 118.63    21  Milind Limaye - Takale
 8  40.72 116.46    22  Neela Padhye - Kumar Paranjape
 7  40.34 115.38    23  Mrs Lele - Mrs Pendharkar
 4  39.96 114.29    24  Arvind Sant - Kotwal Anil
 10  35.42 101.29    25  Padma Joshi - Patankar