Poona Club PBafna Pairs June 15, 2017
Scores after 28 boards   Section A
Pair     Score Rank  O/A
 26      40.08  1   1  Vilas Pandit - Sulekha Pandit
 19      33.58  2   2  Manohar Kulkarni - Satish Gole
 23      32.50  3   3  A N Joshi - Suhas Bapat
 15      31.42  4   4  Srinivas Apte - Sampath Srinivasan
 2      31.00  5   5  Hemant Malse - Sudhir Watve
 25      29.25  6   6  Shobha Date - Aditya Date
 10      29.00  7     Gopal Gupta - Vijay Jain
 20      28.17  8     
 28      23.83  9     Madhav Kshirsagar - Shirish Karkarey
 16      20.58 10     Bharat Paranjape - Rajendra Mekal
 21      15.00 11     Ranjit Patwardhan - Ramesh Revankar
 22      10.83       Hema Date - Sushama Karandikar
 4      5.00       Virendra Joshi - Milind Limaye
 13      5.00       Tiny Shah Singh - Neelam Agarwal
 18      3.25       Avinash Joshi - Mandakini Joshi
 27      1.08       Anand Bhadbhade - Vinayak Sahastrabudhe
 5      0.00       Vidyadhar Sant - Sudhir Sant
 7      -2.00       R Ramratnam - Prasanna Bhide
 17     -11.92       Srivallabh Panchi - Satish Kulkarni
 1     -21.00       Capt Vijay Anand - Rajeev Ghotge
 12     -22.00       Sanyogita Modak - Pallavi Modak
 3     -25.00       Shashikant Modak - Sunil Mokal
 6     -29.00       Colin Louzado - Parvez Maharoof
 9     -31.00       Arun Jain - Ganesh Chaunal
 11     -49.00       Anjali Rahalkar - Vandana Kulkarni
 24     -59.58       Sanjeev Date - Shrikant Manel
 8     -75.00       Snehlata Rishipathak - Avinash Vedvikhyat