Satara Annual Pairs Afternoon Session March 12, 2017
Scores after 27 boards   Section A
Pair     Score Rank   C/O  Final  O/A
 18      54.00  2   66.00 120.00  1  Damodar Jogalekar - Chandrashekhar Damle
 20      50.63  3   65.25 115.88  2  Satish Gole - Prasanna Bhide
 19      37.00  8   41.00  78.00  3  Dr. Rajendra Behere - Nitin Shirole
 17      33.75  9   42.00  75.75  4  Padmakar Joshi - Virendra Kumar
 15      63.00  1   6.00  69.00  5  Ajit Mahadar - Sudhir Watve
 19      39.38 6/7  16.00  55.38  6  Mrs. Sunanda Ranade - Nitin Dharmadhikari 
 12      42.00  5   13.00  55.00    P D Deosthale - D D Gondhalekar
 14      24.00 13/14  27.00  51.00    Vinayak Patwardhan - Arun Nakanekar
 14      18.00     26.00  44.00    Shrikant Deshpande - Ramesh Anagal 
 12      47.25  4   -5.00  42.25    Mrs. Vidya Dixit - V S Dixit
 5     -12.00     49.00  37.00    S P Kulkarni - Dr. Mrs. Godbole 
 11      32.00 10   5.00  37.00    Sudhir Bhingare - Suhas Joshi
 
 1      26.00 11  -15.00  11.00    Manohar Kulkarni - Jaimalhar Bhosale
 13      25.00 12  -32.00  -7.00    Chitale - Chiplunkar
 16      24.00 13/14  11.00  35.00    Dilip Karmarkar - Sampath Shrinivasan
 5      22.00 15  -53.00 -31.00    Janardan Nambiar - Anantrao Mane
 18      7.00    -34.00 -27.00    Vivek Limaye - Vinayak Sahasrabudhe
 9      4.00     10.00  14.00    Ramesh Phadke - Vaikunth Ingale
 6      -4.00     -5.00  -9.00    Sham Phadnis - Arun Gharge
 15      -7.00     23.00  16.00    Darekar - Pathak
 8     -26.00    -10.00 -36.00    Mrs. Sushama Karandikar - Mrs. Hema Date
 7     -27.00    -18.00 -45.00    Mhetras - Goliwadekar
 2     -30.00     -5.00 -35.00    Mrs. Neela Bhide - Kumar Bhide
 17     -45.00    -58.00 -103.00    N V Korkar - M A Mhetras
 4     -48.00    -35.00 -83.00    Arun Patankar - Milind Limaye
 3     -62.00    -54.00 -116.00    Mrs. Londhe - Londhe
 13      39.38 6/7  -14.00  25.38    Pramod Joshi - Rajeev Deo
 3      16.00    -33.75 -17.75    Mrs. Pradnya Mutalik - P Kulkarni
 16      -1.13     13.00  11.87    Ajit Limaye - Mrs. Meena Limaye
 1      -8.00    -13.50 -21.50    Mrs. Aditi Sahasrabudhe - Hemant Kher
 2     -23.00     19.13  -3.87    S B Joshi - T V Joshi
 7     -31.00     -9.00 -40.00    Mrs. Sanyogita Modak - Mrs. Anjali Rahalkar
 11     -32.63     29.00  -3.63    Ajit Patankar - Mahadev Patil
 9     -37.00     10.13 -26.87    Jayant Kurabe - M G Kulkarni
 8     -42.00    -59.63 -101.63    Shrikant Manel - Sanjeev Date
 4     -60.00     5.63 -54.37    Vijay Joshi - Talwalkar
 6     -93.00    -41.63 -134.63    Mrs. Dabholkar - Mrs. Vaishali Kharadkar