Section A B
Deccan Gymkhana Nov 2017 November 23, 2017
Leaders after 26 boards
Place     Score Pair 
 1      61.00  B-13  Anil Sathe - Mrs Hema Sathe
 2      56.00  A-12  Rajendra Gokhale - Ashok Vaidya
 3      50.00  A-6  Deshpande D - Bharadwaj
 4      44.00  A-14  Pramod Joshi - Deshpande C P
 5      44.00  B-18  Madhav - Ajay Sonak
 6      43.00  B-12  Sant Vidhyadhar - Dharmadhikari
 7      36.00  A-19  Bhattad Suresh - Mukund Kale
 8      35.00  A-26  Neela Padhye - Vivek Limaye
 9      33.00  A-24  Bendre Shrikant - Dilip Karmarkar
 10      32.00  B-4  Bharat Paranjape - Rande Sunanda
 11      26.00  A-17  Mukund Ranade - Suhas Bapat
 12      25.00  A-10  Panchi - Satish Kulkarni
 13      25.00  B-15  Bhosale J K - Joshi P D
 14      23.00  B-2  Nitin Shirole - Ogale B G
 15      23.00  B-22  Ajit Shivdasani - Capt Vijay Anand
 16      13.00  B-17  Paranjape Kumar - M S Moghe
 17      10.00  B-6  Vilas Chouthai - Wardekar S
 18      9.00  A-25  S Sampath - R V Mekal
 19      6.00  A-18  Madhav Gokhale - Vedvikhyat
 20      5.00  A-1  Rishipathak - Joshi Padma
 21      1.00  A-9  Virendra Joshi - Milind Limaye
 22      1.00  B-14  Hemant Malse - Sankholkar
 23      -1.00  A-3  Bapat Ratnakar - Mulay Subhash
 24      -1.00  A-23  Sulekha Pandit - Vilas Pandit
 25      -1.00  B-8  Satish Gole - Sudhir Choudhari
 26      -2.00  B-7  Vijay Kelkar - Vaikunth Ingale
 27      -3.00  B-11  Mokal Sunil - Shashikant Modak
 28      -4.00  A-15  Nakanekar - Patwardhan
 29      -5.00  A-4  Mrs Joshi - Mr Joshi
 30      -6.00  A-8  Suresh Patil - Sudhakar Paranjape
 31      -8.00  B-10  Dr Ajit Gurjar - Shirish Karkare
 32     -14.00  A-13  Aruna Deodhar - V Kharkar
 33     -15.00  B-16  Hema Date - Sushama Karandikar
 34     -17.00  A-7  Joglekar Damu - Aditi
 35     -17.00  A-22  Bhadbhade Anand - Vandana Kulkarni
 36     -17.00  B-1  Patwardhan - Revankar
 37     -21.00  B-19  Gupta - Ajit Mahadar
 38     -21.00  B-21  Usha Joshi - Basutkar Vilas
 39     -24.00  A-11  Mrs Ambike - Dr Jain
 40     -27.00  B-5  G P Gupta - Vijay Jain
 41     -33.00  A-21  Suhas Joshi - Sudhir Bhingare
 42     -34.00  A-20  Sanjeev Date - Shrikant Manel
 43     -45.00  B-20  Mrs Bhave - Mr Bhave
 44     -49.00  A-2  Pallavi Modak - Sanyogita Modak
 45     -55.00  A-16  Tanksale - Mande
 46     -55.00  B-9  P D Sathye - Abhyankar Yogesh
 47     -60.00  B-3  Anand Bapat - Pramod Apshankar
 48     -66.00  A-5  Manda Gokhale - Usha Sahastrabudhe